Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

biuletyn informacji publicznej

O Funduszu

WFOŚiGW w Łodzi funkcjonuje od 1993 r. jako samodzielna instytucja posiadająca osobowość prawną.Od 2010 roku Fundusz jest samorządową osobą prawną, która działa na podstawie Statutu nadanego przez Sejmik Województwa Łódzkiego.

Misja WFOŚiGW w Łodzi brzmi: skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska województwa łódzkiego.

Fundusz przeznacza posiadane środki na udzielanie:

  • pożyczek,
  • pożyczek pomostowych,
  • bezzwrotnych dotacji,
  • przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym,
  • dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek zaciąganych w bankach komercyjnych,
  • częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego.
Ze względu na wieloletnie doświadczenie w finansowaniu ochrony środowiska, Funduszowi zostały przydzielone zadania związane z obsługą środków unijnych na terenie województwa łódzkiego, w związku z tym WFOŚiGW w Łodzi pełni rolę Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Działalność Funduszu koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony ziemi, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz monitoringu, zapobieganiu i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

 


Do pobrania:

drukujzapisz do plikurejestr zmianliczba odsłon: 5290
wytworzył: john.doe 2012-08-23 20:23:42
ostatnia zmiana: administrator 2016-01-04 12:59:51
komentarz:

Adres Biura WFOŚiGW w Łodzi od 1 stycznia 2016 r.

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

tel. 42 663 41 00

fax 42 663 41 01

e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl