Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

biuletyn informacji publicznej

O Funduszu

W dniu 21 grudnia 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Misja WFOŚiGW w Łodzi brzmi: skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska województwa łódzkiego.

Fundusz przeznacza posiadane środki na udzielanie:

  • pożyczek,
  • pożyczek pomostowych,
  • bezzwrotnych dotacji,
  • przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym,
  • dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek zaciąganych w bankach komercyjnych,
  • częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego.

Działalność Funduszu koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony ziemi, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz monitoringu, zapobieganiu i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

 


Do pobrania:

drukujzapisz do plikurejestr zmianliczba odsłon: 6602
wytworzył: john.doe 2012-08-23 20:23:42
ostatnia zmiana: Wiesława Szczawińska 2018-02-06 12:24:19
komentarz:

Adres Biura WFOŚiGW w Łodzi od 1 stycznia 2016 r.

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

tel. 42 663 41 00

fax 42 663 41 01

e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl