Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

biuletyn informacji publicznej

Działalność Funduszu

Podstawą prowadzenia działalności przez Fundusz są następujące akty prawne:

  • ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku,

  • ustawa o finansach publicznych,

  • ustawa o rachunkowości,

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

  • Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umów cywilnoprawnych, w oparciu o Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi, Regulamin udzielania przez WFOŚiGW w Łodzi dotacji w formie dopłat do oprocentowania oraz dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych oraz programy priorytetowe. Ponadto udzielając pomocy finansowej Fundusz działa w oparciu o następujące dokumenty:

  • Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi,

  • Listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

  • Procedury udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków WFOŚiGW w Łodzi,

  • Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

 

 

drukujzapisz do plikurejestr zmianliczba odsłon: 5896
wytworzył: administrator 2012-09-17 22:05:14
ostatnia zmiana: administrator 2014-02-26 15:05:14
komentarz:

Adres Biura WFOŚiGW w Łodzi od 1 stycznia 2016 r.

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

tel. 42 663 41 00

fax 42 663 41 01

e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl