Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

biuletyn informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2002 r.)

Sposób uzyskania:


Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej związanej z zakresem działalności WFOŚiGW w Łodzi, a niezamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej powinny wypełnić udostępniony poniżej formularz, a następnie przekazać go osobiście, drogą pocztową lub w formie elektronicznej do siedziby Funduszu w Łodzi.

 Do pobrania:

drukujzapisz do plikurejestr zmianliczba odsłon: 4011
wytworzył: administrator 2012-09-19 14:09:11
ostatnia zmiana: administrator 2015-12-22 09:06:23
komentarz:

Adres Biura WFOŚiGW w Łodzi od 1 stycznia 2016 r.

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

tel. 42 663 41 00

fax 42 663 41 01

e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl