Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

biuletyn informacji publicznej

Aktualności

 • 10.01.2017

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Główny Specjalista w Zespole ds. Administracji i Zamówień Publicznych

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118
  Określenie stanowiska pracy: Główny Specjalistaszczegóły

 • 02.01.2017

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Główny Specjalista BHP

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118
  Określenie stanowiska pracy: Główny Specjalista BHPszczegóły

 • 29.12.2016

  Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - Główny Specjalista BHP

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - dotyczy procedury naboru na stanowisko: Główny Specjalista BHP

  szczegóły

 • 28.12.2016

  Zmiana terminu rekrutacji

  Zmiana terminu rekrutacji (dotyczy procedury naboru - na stanowisko: Główny Specjalista w Zespole ds. Administracji i Zamówień Publicznych)
  Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


  Informujemy, iż z powodów organizacyjnych kolejne etapy rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista w Zespole ds. Administracji i Zamówień Publicznych odbędą się w dniu 05.01.2017 r. w sali edukacyjnej w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi (ul. Dubois 118, 93-465 Łódź). O godz. 9.30 przeprowadzony zostanie test kwalifikacyjny sprawdzający wiedzę teoretyczną. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem rozpocznie się o godz. 10.00.

  szczegóły

 • 27.12.2016

  Plan postępowań o udzielenie zamówień w WFOŚiGW w Łodzi na 2017 rok

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z postanowieniami określonymi w  art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z pózn. zm.) zamieszcza poniżej plan postępowań o udzielenie zamówień w WFOŚiGW w Łodzi na 2017 rok, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

  szczegóły

 • 27.12.2016

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest usługa sprzątania Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz terenu wokół budynku.

  szczegóły

 • 27.12.2016

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Główny Specjalista w Zespole ds. Administracji i Zamówień Publicznych

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - dotyczy procedury naboru  na stanowisko: Główny Specjalista w Zespole ds. Administracji i Zamówień Publicznych.

  szczegóły

 • 15.12.2016

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest prenumerata prasy na potrzeby Zarządu i Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2017 roku.


   

  szczegóły

 • 08.12.2016

  Ogłoszenie o naborze - Główny Specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w WFOŚiGW w Łodz

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Głównego Specjalisty Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  w WFOŚiGW w Łodzi.

  szczegóły

 • 02.12.2016

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest całodobowa kompleksowa obsługa portierska i ochrona mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy ul. Dubois 118.

  szczegóły

1 ...34567... 17

Adres Biura WFOŚiGW w Łodzi od 1 stycznia 2016 r.

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

tel. 42 663 41 00

fax 42 663 41 01

e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl