Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

biuletyn informacji publicznej

Aktualności

 • 18.10.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest zakup sprzętu, środków gaśniczych i technicznych, które będą przekazane zgodnie z Uchwałami Zarządu WFOŚiGW w Łodzi w formie nagród rzeczowych, jednostkom Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. łódzkiego za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązanej z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.   szczegóły

 • 16.10.2018

  Zapytanie ofertowe

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest wynajem sali szkoleniowej oraz zapewnienie usługi cateringowej i zaplecza hotelowego dla uczestników szkoleń „Energetyk Gminny”, przeprowadzanych w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

  szczegóły

 • 12.10.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert  w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest wykonanie dodatkowej instalacji grzewczo – chłodzącej w pomieszczeniu serwerowni (0.10) w budynku WFOŚiGW w Łodzi, przy ul. Dubois 118.szczegóły

 • 09.10.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest ubezpieczenie samochodu osobowego marki Ford Mondeo będącego własnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  szczegóły

 • 08.10.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. szczegóły

 • 05.10.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest zakup sprzętu, środków gaśniczych i technicznych, które będą przekazane zgodnie z Uchwałami Zarządu WFOŚiGW w Łodzi w formie nagród rzeczowych, jednostkom Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. łódzkiego za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązanej z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.szczegóły

 • 25.09.2018

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Starszego inspektora w Zespole ds. Promocji

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres:
  93-465 Łódź, ul. Dubois 118
  Określenie stanowiska pracy:
  Starszy inspektor w Zespole ds. Promocji
  szczegóły

 • 25.09.2018

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres:
  93-465 Łódź, ul. Dubois 118
  Określenie stanowiska pracy:
  Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznejszczegóły

 • 20.09.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert  w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa i uruchomienie strony internetowej WFOŚiGW w Łodzi wraz z witryną BIP.szczegóły

 • 13.09.2018

  Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - Starszy inspektor w Zespole ds. Promocji

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - dotyczy procedury naboru  na stanowisko: Starszy inspektor w Zespole ds. Promocji

  szczegóły

12345... 21

Adres Biura WFOŚiGW w Łodzi od 1 stycznia 2016 r.

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

tel. 42 663 41 00

fax 42 663 41 01

e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl