Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

biuletyn informacji publicznej

Aktualności

 • 10.04.2013

  Zapytanie ofertowe - dostawa słodyczy reklamowych w postaci cukierków

  Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty na dostawę dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi słodyczy reklamowych w postaci cukierków - krówek i śliwek w czekoladzie.

  szczegóły

 • 09.04.2013

  Zapytanie ofertowe - przygotowanie i wydanie trzech dodatków ekologicznych


  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty na przygotowanie i wydanie 3 dodatków ekologicznych w płatnej gazecie codziennej ukazującej  się w Łodzi i w województwie  łódzkim.

  szczegóły

 • 08.04.2013

  Ogłoszenie o przetargu - dostawa artykułów promocyjnych


  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że w dniu 08 kwietnia 2013 roku ogłosił przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisanych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę artykułów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ".

  szczegóły

 • 27.03.2013

  Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi

  Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza podmioty posiadające uprawnienia audytora wewnętrznego do składania ofert na przeprowadzenie kontroli działalności statutowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za 2012 rok.

  szczegóły

 • 26.03.2013

  Ogłoszenie o przetargu - usługa telefonii komórkowej

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że w dniu 26 marca 2013 roku ogłosił przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisanych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Usługi telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów oraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ".

  szczegóły

 • 06.03.2013

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - usługa telefonii komórkowej

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że postępowanie znak ZA/U/PN/012/13 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - PZP) na „Usługi telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów oraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla WFOŚiGW w  Łodzi”, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ww. ustawy – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  szczegóły

 • 30.10.2012

  Postępowanie ofertowe na sprzedaż wierzytelności Funduszu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza postępowanie ofertowe na sprzedaż wierzytelności Funduszu wobec dłużników:

  szczegóły

 • 26.10.2012

  Ogłoszenie o przetargu - wykonanie kalendarzy na 2013 r.

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że w dniu 25 października 2012 roku ogłosił przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisanych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Wykonanie kalendarzy na 2013 rok dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi".

  szczegóły

 • 25.10.2012

  Informacja o wynikach naboru

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wnioskówszczegóły

 • 09.10.2012

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

  dotyczy procedury naboru na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wnioskówszczegóły

1 ...161718192021

Adres Biura WFOŚiGW w Łodzi od 1 stycznia 2016 r.

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

tel. 42 663 41 00

fax 42 663 41 01

e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl