Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

biuletyn informacji publicznej

Aktualności

 • 09.10.2012

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

  dotyczy procedury naboru na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wnioskówszczegóły

 • 04.10.2012

  Informacja o wynikach naboru

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor w Zespole Systemu Zarządzaniaszczegóły

 • 01.10.2012

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

  dotyczy procedury naboru na stanowisko: Inspektor w Zespole Systemu Zarządzaniaszczegóły

 • 07.09.2012

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

  szczegóły

 • 03.09.2012

  Ogłoszenie - nabór

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Starszy Specjalista w Zespole Obsługi i Oceny Wnioskówszczegóły

 • 16.08.2012

  Sprzedaż majątku

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku:szczegóły

 • 13.08.2012

  Informacja o wynikach naboru

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiejszczegóły

 • 08.08.2012

  Ogłoszenie o przetargu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że w dniu 08 sierpnia 2012 roku ogłosił przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisanych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: "Dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz oprogramowaniem, monitorów i urządzeń wielofunkcyjnych dla WFOŚiGW w Łodzi".szczegóły

 • 07.08.2012

  Sprzedaż majątku

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku:szczegóły

 • 31.07.2012

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

  Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  Oferowane Stanowisko: Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej.szczegóły

1 ...1415161718

Adres Biura WFOŚiGW w Łodzi od 1 stycznia 2016 r.

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

tel. 42 663 41 00

fax 42 663 41 01

e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl