Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

biuletyn informacji publicznej

Aktualności

powrót
20.12.2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w WFOŚiGW w Łodzi na 2018 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z postanowieniami określonymi w  art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2017r.,poz. 1579) zamieszcza poniżej plan postępowań o udzielenie zamówień w WFOŚiGW w Łodzi na 2018 rok, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Załącznik do pobrania:

 

drukujzapisz do plikurejestr zmianliczba odsłon: 568
wytworzył: Wiesława Szczawińska 2017-12-20 09:58:28
ostatnia zmiana: Wiesława Szczawińska 2017-12-20 10:05:04
komentarz: Zmiana widoczności na widoczny

Adres Biura WFOŚiGW w Łodzi od 1 stycznia 2016 r.

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

tel. 42 663 41 00

fax 42 663 41 01

e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl