Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

biuletyn informacji publicznej

Aktualności

 • 08.01.2019

  Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - dotyczy procedury naboru  na stanowisko: Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej

  szczegóły

 • 03.01.2019

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest usługa sprzątania Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz terenu wokół budynku.

  szczegóły

 • 21.12.2018

  Plan postępowań o udzielenie zamówień w WFOŚiGW w Łodzi na 2019 rok

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z postanowieniami określonymi w art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., 1986 z poźn.zm.) zamieszcza poniżej plan postępowania o udzielenie zamówienia w WFOŚiGW w Łodzi na 2019 rok, których orientacyjna wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

  szczegóły

 • 20.12.2018

  Ogłoszenie o naborze - Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Specjalisty w Zespole Kontroli Zewnętrznej w WFOŚiGW w Łodzi.

  szczegóły

 • 07.12.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usługi połączeń głosowych oraz transmisji faksowej w oparciu o używany obecnie plan numeracyjny, dostawa sygnału do sieci Internet w oparciu o publiczną adresację IPv4, wykonanie wszelkich niezbędnych instalacji i przyłączeń (w tym urządzeń) oraz zapewnienie opieki technicznej nad elementami systemu.

  szczegóły

 • 30.11.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest organizacja uroczystej Gali z okazji Jubileuszu 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 18 grudnia 2018 roku.

  szczegóły

 • 30.11.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest całodobowa kompleksowa obsługa portierska i ochrona mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy ul. Dubois 118.

  szczegóły

 • 20.11.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest poprowadzenie konferansjerskie uroczystej Gali z okazji Jubileuszu 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz występ artystyczny w formie min. 40 minutowego recitalu w dniu 18 grudnia 2018 r.

  szczegóły

 • 09.11.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest opracowanie scenariusza, przygotowanie i wyprodukowanie 4-5 minutowego  filmu wizerunkowego promującego działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na przestrzeni 25 lat istnienia.

  szczegóły

 • 05.11.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych dla WFOŚiGW w Łodzi w roku 2018.  szczegóły

12345... 22

Adres Biura WFOŚiGW w Łodzi od 1 stycznia 2016 r.

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

tel. 42 663 41 00

fax 42 663 41 01

e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl